“Inny?”

20 kwietnia 2018 w sali Centrum Promocji Mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi zebrali się mieszkańcy Łodzi (młodzież z łódzkich szkół oraz osoby dorosłe) aby porozmawiać o “Inności”.

Po powitaniu wszystkich gości rozpoczęto Panele dyskusyjne z udziałem:

Joanna Podolska – dziennikarka i publicystka, dyrektor Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi,

dr Monika Kopytowska – językoznawca w Zakładzie Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki UŁ, badacz i praktyk w dziedzinie komunikacji interkulturowej i konfliktu,

Piotr Kłys – przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji Urzędu Miasta Łodzi.

Tomasz Gąsienica-Józkowy – wybitny stylista współpracujący z topowymi polskimi projektantami, były radiowiec i współautor internetowego miesięcznika „Reporter”,

Główną część wydarzenia, czyli Debatę poprowadził: ks. Krzysztof Niedałtowski – duszpasterz środowisk Twórczych w Gdańsku.

Uczestnikami Debaty byli: Arcybiskup metropolita łódzki abp Grzegorza Ryś, Michael Schudrich – naczelny Rabina Polski oraz Janina Ochojska – działaczka humanitarna i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.

Około południa do grona rozmówców dołączył Szymon Hołownia – dziennikarz, pisarz i publicysta, osobowość telewizyjna, który poprowadził spotkanie autorskie.

Debata Inny?

abp Grzegorz Ryś
Ksiądz Arcybiskup Grzegorz RYŚ święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. Stopień doktora uzyskał w 1994 r., a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii. Kierownik Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II. Od 28 września 2011 r. biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, a od 4 listopada 2017 roku Arcybiskup Metropolita Łódzki.

Debata Inny?

Michael Schudrich
Amerykańsko-polski religioznawca i historyk, od 2004 naczelny rabin Polski. Pełni wiele ważnych funkcji w społecznym i kulturowym życiu polskich Żydów. Bierze udział w dialogu polsko-żydowskim i chrześcijańsko-żydowskim. 15 grudnia 2009 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Debata Inny?

Janina Ochojska
W 1984 wyjechała do Francji na operację. Tam zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Jako wolontariuszka działała dla fundacji EquiLibre, wyszukując kontakty i koordynując pomoc dla Polski. W 1989 była jedną z twórców polskiego oddziału Fundacji EquiLibre. W 1992 zorganizowała konwój polskiej pomocy dla byłej Jugosławii. W 1992 założyła także Polską Akcję Humanitarną.

Debata Inny?

dr Joanna Podolska
Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim (Instytut Kultury Współczesnej), w latach 1993-2011 dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Prowadzi działalność popularyzującą historię i kulturę Łodzi, w tym przede wszystkim jej wielokulturowe korzenie.

Debata Inny?

dr Monika Kopytowska
Językoznawca w Zakładzie Pragmatyki Językowej Instytutu Anglistyki UŁ, od 10 lat pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus na Wydziale Filologicznym i pełniąc ją niejednokrotnie wykazała się ogromnym zaangażowaniem w realizację założeń uczelni.

Debata Inny?

Piotr Kłys
Chrześcijanin, demokrata, członek Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego, całe życie zawodowe związany z polityką społeczną, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw „Feniks”, przewodniczący KDO ds różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

Debata Inny?

ks. Krzysztof Niedałtowski
Teolog i religioznawca, duszpasterz środowisk twórczych, współorganizator Gdańskiego Areopagu. W latach siedemdziesiątych współtworzył z Krzysztofem Babickim studencki teatr Jedynka. Jako student teologii założył i prowadził we współpracy z aktorami Teatru Wybrzeże teatr seminaryjny.

Debata Inny?

Szymon Hołownia
Polski dziennikarz, publicysta, pisarz, dwukrotny laureat nagrody Grand Press . Po raz pierwszy w 2006 roku w kategorii wywiad i w 2007 w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. Na koncie ma również nagrodę „Ślad”, MediaTory, Wiktora w kategorii największe odkrycie telewizyjne oraz Wiktora Publiczności. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”, kanale Religia.tv, prowadził autorski program w TVP1, obecnie w stacji TVN współprowadzi z Marcinem Prokopem program „Mam Talent!”, jest też felietonistą „Tygodnika Powszechnego”.