67

Pierwsza wojna światowa, przywróciła do życia państwo polskie. W wyniku jej rozstrzygnięć, upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapy Europy. Od kilkudziesięciu lat świętujemy rocznicę 11 listopada 1918 r., kiedy to w Compiègne podpisano rozejm między państwami ententy a Niemcami kończący zmagania wojenne. Po wielu latach niedoli nastąpił rozwój kultury, sztuki i nauki. Terytorium II Rzeczpospolitej zamieszkiwało wiele nacji, nie tylko Polacy, ale również Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Rosjanie, Słowacy, Czesi, Niemcy, Żydzi oraz inne mniejszości.

related posts

Niepodległa etykieta

Dekalog polski – 10 ważnych słów

Organizator