Dekalog Polski

22 listopada 2018 r. w salach Centrum Promocji Mody przy ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział: red. Dominika Wielowieyska, prof. Mariusz Grzegorzek, Piotr Kłys oraz gość specjalny Olgierd Łukaszewicz, całość poprowadziła: Karolina Kruk-Urbańska.

 1. Warsztaty objęły trzy tematy:
  Ojczyzna – mit czy rzeczywistość
  Zajęcia poprowadziła red. Dominika Wielowieyska.
  Głównym przesłaniem było uświadomienie nierozerwalności związków każdej obywatelki i obywatela z Polską oraz próba zdefiniowania przez każdego z uczestników własnego stosunku do ojczyzny – zarówno w wymiarze uprawnień jak obowiązków.
 2. Wolność – prawo czy obowiązek
  Zajęcia poprowadził prof. Mariusz Grzegorzek, rektor PWSFTViT w Łodzi.
  W trakcie warsztatu przeprowadzono analizę pojęcia wolności w odróżnieniu od anarchii i swawoli i wynikających z tego rozróżnienia zobowiązań – przede wszystkim – osobistej, społecznej i kontekstowej odpowiedzialności za dokonywane wybory i ich konsekwencje.
 3. Władza – rządzić czy panować
  Zajęcia poprowadził Piotr Kłys, przewodniczący Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego.
  Wspólnie z młodzieżą poddano analizie pojęcie władzy – jej kompetencje, prerogatywy i ograniczenia, określono realizowane i postulowane stosunki w relacji rządzący – rządzeni. Istotne w tym kontekście było wskazanie partycypacyjnego modelu zarządzania państwem przez analogię do rodziny i roli poszczególnych jej członków wraz z zakresem wzajemnych praw i zobowiązań.

Po przeprowadzeniu warsztatów odbyła się debata główna, której gościem był Olgierd Łukaszewicz, wybitny i popularny aktor, fundator Fundacji „My, obywatele Unii Europejskiej„.

Tematem wiodącym było:

Polskość czy/czyli europejskość„.

Debatę poprowadził Piotr Kłys. Głównym celem debaty było ukazanie konieczności uczestnictwa Polski w strukturach organizacyjnych Unii Europejskiej, obopólnych korzyści perspektyw na przyszłość, zwłaszcza w kontekście dynamicznej sytuacji politycznej w Europie. Integralną częścią debaty była ponadgodzinna dyskusja młodzieży z Olgierdem Łukaszewiczem – ze szczególnym uwzględnieniem istotnych i kontrowersyjnych tematów jak np. problem imigrantów czy granic suwerenności w ramach struktur UE.

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości szczególnie zależało nam na włączeniu w realizację projektu osób odznaczonych Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – którymi są zarówno red. Dominika Wielowieyska jak i Olgierd Łukaszewicz.

Dekalog Polski

Olgierd Łukaszewicz wybitny aktor teatralny i filmowy. Absolwent krakowskiej PWST (1968). Przez kilkanaście sezonów związany był ze stołecznymi scenami – Teatrem Dramatycznym, Współczesnym, Powszechnym i Studio. W 1988 roku wyjechał do Wiednia. Po powrocie do kraju został aktorem Teatru Narodowego, a w 2000 roku wrócił na deski Teatru Współczesnego. Od 2003 roku był w zespole warszawskiego Teatru Polskiego. Pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Medalem Zasłużony dla Miasta Warszawy. Fundator „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”.

Dekalog Polski

red. Dominika Wielowieyska dziennikarka i publicystka, z wykształcenia teatrolog. Ukończyła studia na Wydziale Wiedzy o TPWST w Warszawie. Uzyskała również dyplom MBA. Była stypendystką National Forum Foundation, prowadziła wykłady z zakresu dziennikarstwa i PR w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pełniła funkcję prezesa Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy, Założonej przez dziennikarzy różnych mediów, a wspomagającej instytucje i ośrodki zajmujące się dziećmi. Od 1991 pracuje jako dziennikarka i publicystka „Gazety Wyborczej”, współpracuje też z radiem Tok FM. Jest współautorką książki Dekady. 1985–1994, z serii poświęconej historii Polski po II wojnie światowej.Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dekalog Polski

prof. Mariusz Grzegorzek
reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, scenograf, scenarzysta, grafik, producent. Absolwent Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a od 1989 roku jej wykładowca oraz opiekun artystyczny wielu etiud studenckich. Od 2012 roku Rektor uczelni.

Dekalog Polski

Piotr Kłys
Chrześcijanin, demokrata, członek Obywatelskiego Ruchu Demokratycznego, całe życie zawodowe związany z polityką społeczną, założyciel Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw „Feniks”, przewodniczący KDO ds różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.